Nyheder

Derfor er aftenskolerne en samfundsmæssig god investering

Sund trivsel er en gevinst for alle
Undersøgelsen fra VIFO dokumenterer således, at aftenskolerne skaber øget livskvalitet og er med til at fremme deltagernes mentale sundhed.

  • 81% vurderer, at aftenskolerne er med til at fremme deres livskvalitet
  • 66% mener, at aftenskolerne bidrager til deltagerne positive mentale sundhed
  • 87% er tilfredse med det sociale fællesskab
    Kilde: Videncenter for Folkeoplysning, 2016. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.088 kursister samt grundige interviews med 38 kursister
Ved at sikre adgang til velfungerende aftenskoler med et varieret udbud mindskes behovet for kommunal støtte til borgere på en række andre områder.

Aftenskolerne styrker folkesundheden
Sundhedsfagene i aftenskolerne har udviklet sig til aftenskolernes største og mest populære fagområde. I 2021 udgjorde sundhedsfagene 39,4% af alle fag i aftenskolerne, og knap 9.000 kursister deltog i et af de mange sundhedsfag som f.eks. yoga, seniordans, pilates eller vandgymnastik.

Aftenskolerne er med andre ord en vigtig aktør, når det gælder indsatsen for folkesundheden. Aftenskolerne rammer bl.a. den del af befolkningen, der ikke kan se sig selv i en idrætsforening eller et fitnesscenter.

Aktive og selvhjulpne ældre mindsker kommunale udgifter
En stor del af aftenskolernes kursister er ældre borgere. Deltagelse i aftenskolernes aktiviteter er med til at holde de ældre i gang fysisk og mentalt. Ligeledes er deltagelse i aftenskoleaktiviteter med til at styrke de ældres netværk, så følelsen af ensomhed mindskes eller helt undgås.

Befolkningssammensætningen ændrer sig markant, og der bliver stadig flere ældre. I Aalborg Kommune udgør andelen af personer, der er over 65 år 16,3%. I 2028 forventes andelen af ældre 65+ år at stige til 17,1%. Kilde: Befolkningsprognose på ældreområdet, Aalborg Kommune

Det er til stor gavn, for den kommunale økonomi, at ældre holder sig aktive i aftenskolerne. Aktiv deltagelse i aftenskoleaktiviteter mindsker behovet for kommunal støtte til ældre borgere på en række andre områder.

Livslang læring for alle
Aftenskolerne skaber rammerne for at lære hele livet. Uanset om man ønsker at lære et nyt sprog, blive dygtig til at spille på et instrument eller gerne vil udfolde sine kreative evner. Dygtige og kompetente undervisere er med til at kvalitetssikre tilbuddene i et præstationsfrit miljø som tiltaler mange.  Aftenskolerne styrken lysten til livslang læring.

Mental trivsel, folkesundhed, fællesskaber og livslang læring er blot nogle af de elementer, som er aftenskolernes kendetegn. Aftenskolerne bidrager altså til en sund samfundsøkonomi, og en offentlig investering i aftenskolerne er derfor både en nyttig investering set ud fra en menneskelig såvel som en økonomisk synsvinkel. 

Nyhedsbrevet er udarbejdet med inspiration fra publikationen ”Aftenskolerne. En sund samfundsøkonomisk investering”, der er udarbejdet af Oplysningsforbundenes Fællesråd.