Folkeoplysningssamvirket

Folkeoplysningssamvirket i Aalborg er en paraplyorganisation for aftenskoler i Aalborg kommune. Hovedparten af aftenskolerne i kommunen er medlem af Folkeoplysningssamvirket.

Alle foreninger, der driver undervisning i henhold til Lov om folkeoplysende voksenundervisning kan blive medlem af Folkeoplysningssamvirket.

Folkeoplysningssamvirkets primære opgave er at varetage aftenskolernes interesser overfor offentlige myndigheder og øvrige interessenter. 

Vedtægter.pdf

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks repræsentanter fra aftenskolerne i Aalborg.
I bestyrelsen sidder:

Bjørn Salling, formand, FOKUS Folkeoplysning 
Anna Marie Olesen, næstformand (tilforordnet)
René Krone, Den Rytmiske i Nordkraft
Anders Flyvbjerg, AOF Region Nordjylland
Anita Weje, Lille Skole for Voksne
Jan Vestergaard, LOF Nord