Nyheder

Særlig tilrettelagt undervisning
- når undervisningsformen gør en forskel

For at undersøge deltagernes udbytte og motivation har aftenskolerne udsendt spørgeskema til deltagere på hold med særlig tilrettelagt undervisning, og nedenfor kan du se nogle af undersøgelsens hovedkonklusioner. 

Aftenskolerne tilbyder et varieret udbud af hold, hvor undervisningen er særlig tilrettelagt. Nogle af de mest eftertragtede hold indenfor bevægelsesfagene er yoga, vandgymnastik/varmtvandstræning og rygtræning. For personer med nedsat funktion i bevægeapparatet betyder motionen, at de daglige smerter mindskes ligesom flertallet i undersøgelsen angiver, at de oplever, at deres smidighed øges, og at de får mere styrke. De kreative fag fylder også i besvarelserne, hvor en stor del har angivet, at de går til keramik, strik, hækling, eller syning. Disse besvarelser er dog primært fra deltagere, der går på hold i Lille Skole for Voksne (SIND), hvor undervisningen i forvejen er baseret på, at der tages hensyn til deltagernes psykiske sårbarhed. 

Hos Den Rytmiske i Nordkraft har man i tæt samarbejde med Sundhedscentret stor succes med at tilbyde KOL sang og KOL dans. Studier har vist, at KOL sang med kan være med til at mindske deltagernes symptomer og give dem bedre livskvalitet. 

Kompetente undervisere
Underviserens fokus på deltagernes individuelle udfordringer bliver også fremhævet i undersøgelsen som et stort plus af deltagerne. Som en af deltagerne formulerer det: ”Hvis der er en øvelse, jeg ikke kan lave, giver underviseren mig bare en anden med samme effekt”. Generelt er der meget stor tilfredshed med underviserne i aftenskolerne. En deltager på et yogahold i FOKUS skrev: ”Jeg får den guidning, jeg har behov for, og der er tid til små justeringer i udførelsen af stillingerne, så effekten optimeres. Det giver desuden tryghed, at underviseren kender mine udfordringer og begrænsninger og gerne tilpasser stillingerne efter dette”. 

For aftenskoledeltagerne er der mange fordele ved at gå på et hold med særlig tilrettelagt undervisning. Udover den tryghed og ro, der opleves på de små hold, så fremhæver flere, at de oplever personlig udvikling og øget selvtillid. Men fællesskabet med andre ”der er i samme båd”, og som har de samme udfordringer som en selv, er også et stort plus for deltagerne. 

Hvor kommer de fra?
29,7% er blevet opmærksomme på aftenskolernes hold med særlig tilrettelangt undervisning gennem venner og bekendte. Det viser, at anbefalinger fra andre, har stor indflydelse på deltagernes valg af foreningsaktivitet. Flere nævner deres fysioterapeut, psykolog, læge og sygehus som ”henvisere”. Aftenskolernes egen markedsføring står dog også for en stor del af rekrutteringen. 

Der er i perioden fra 15/9-30/10 2022 indsamlet 109 besvarelser via spørgeskema, der er udsendt via aftenskolerne.